مطالب عمومی

تامین رهبری کمونیستی در مبارزات اعتراضی، ( باز هم در باره شعار دادن بر علیه اپوزیسیون

شعار بر علیه اپوزیسیون رژیم اسلامی اشتباه است

 چپ کومه له در حفظ پوشش چپ و حزب حکمتیست در دیپلماسی نقد

ای ایران، این کفن توست که میبافیم

حلقه اصلی زنجیر در مبارزه اجتماعی

اپوزیسیون دست راستی و خطر فروپاشی مدنیت در ونزوئلا

چرا باید از فراخوان “ترور مخالفین سیاسی و ارعاب جایگاهی در مبارزه مردم کردستان ندارد” پشتیبانی کرد.

وحشت از سایه سندیکا

جادوی ” ایجاد آلترناتیو سوسیالیستی”( در باره کنفرانس استکهلم) و ضرورت همکاری احزاب چپ در کردستان 

تامل و جدل بر سر چند نکته

در باره تلاش ناسیونالیسم کرد برای ملی خور کردن اعتصاب 21 شهریور

اتحاد کاغذی یا عملی؟، خاصیت مصرفی ” ایجاد قطب چپ” در کردستان

غم و اندوه ناسیونالیسم کرد در مرگ طالبانی!

حسن آقا قربان عبا و عمامه ات برم، به ما هم نگاهی بنداز

دفن یک تاریخ(روایت ناسیونالیسم چپ از تاریخ حزب کمونیست ایران و کو مه له) – بخش اول

کومه له در اسارت ناسیونالیسم کرد

در دفاع از “مارکسیسم علنی” در ایران

در بزرگداشت کاسترو

ترامپ و تکرار عصر فاجعه در قرن21

 خلق یک مسئله قومی و بازی یک حزب با آن

به یاد رفیق اسفندیار قربانی و بازگویی یک خاطره

!شارلی ابدو هستم ” سارکوزی”هستم! “شارلی ابدو نیستم” ، ” شلمچه” هستم”

در نقد شعار زنده باد سوسیالیسم در تظاهرات تهران

پاسخی به رضا مقدم

1-      تحریم “آزادیهای یواشکی” آن روی سکه حمایت از بختیاریهاست

2-      مسئله حجاب و یک تاکتیک خطرناک

بختیاریها” عشیره نیستند”

خلق یک مسئله قومی و بازی یک حزب با آن

   -  مصاحبه رادیو زنان با محمود قزوینی در رابطه با تظاهرات قومی بختیاری روی نام لاتین کلیک کنید     Mahmud Qazvini 

به زیر پرچم “سرگشتگی”

رویکرد اشتباه آمیز چپ در کردستان ایران در ٨ مارس٨٩

جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه

جنبش جاری ناشی از کشمکش جناحهاست و یا کشمکش جناحها ناشی از تهدید سرنگونی؟

چرا باید با فراخوان کومه له همراهی کرد

اعتصاب عمومی در کردستان یک جهش بزرگ در جنبش سرنگونی ناسیونالیسم کرد در مقابل مبارزه مردم

 در باره مباحثات حول شورا

سرنوشت جمهوری اسلامی در پرده ابهام

زنده باد 13 آذر سال 1386

رهنمودهای خردمندانه

دانشجویان ازادیخواه و برابری طلب

کشمکشهای سهمگینتری در راهند

 دو هدف بیانیه موسوی و طراز چند متد و تاکتیک در جنبش توده ای مردم

فرصتی برای جمهوری اسلامی نمانده است – در باره نزاع خامنه ای و احمدی نژاد

لیبرالیسم چپ، به زیر پرچم دروغین” صف مستقل کارگر” و توازن قوا

بررسی تاکتیک تحریم جنبش توده ای ایران در پرتو رویدادهای کردستان عراق در سال ٩١ و چند رویداد دیگر

  دو تاکتيک براى کسب قدرت سياسى - در نقد نظرات ايرج آذرين

ویکرد اشتباه آمیز چپ در کردستان ایران در ٨ مارس ٨٩

در باره پدیده دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و حرکت 13 آذر

نامه به رفقا کورش مدرسی و ریبوار احمد در رابطه با انتخابات در عراق

رای نه مردم آمریکا به سیاستهای نظم نوین جهانی آمریکا و تاثیرات آن در جهان

جدلی در باره فعالیت قانونی و علنی در تشکیلات داخل حزب حکمتیست

 گارد آزادی، نامفهومی که مفهوم نخواهد شد!

“اکس مسلمانان” و کله گردها

استراتژی حزب برای قدرت گیری چه باید باشد، سپتامبر 2003

رابطه ناتو و جنبش سبز با نقد سیاست و سبک کار یک فرقه

انتخابات آزاد” ، میان جناحها در جمهوری اسلامی بسته میشود”

بررسی تاکتیک تحریم جنبش توده ای ایران در پرتو رویدادهای کردستان عراق در سال ٩١ و چند رویداد دیگر

یک تفاوت اساسى کمونیسم کارگری با چپ سنتى

حزب کمونیست کارگری و تاکتیک خشونت کردن به بانکها و تظاهرات برای تظاهرات

تحریم کنندگان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی و تحریم کنندگان جمهوری اسلامی

چند نکته کوتاه در باره بحث شورا، حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران،

راه کارگر، سکولاریسم یا رفرماسیون مذهبی