مطالب کارگری

هفت تپه و خطر از دست رفتن استقلال کارگری 

کارگران کمونیست و قدرت و ضعف اعتصابات اخیر در نفت و پتروشیمی

بنام کارگران چهره یک جلاد خون آشام را نیارائید!

زنده باد اسماعیل بخشی ، زنده باد اعتصاب هفت تپه

در تدارک اول مه مه

چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم (تشکلهای توده ای یا نهادهای فعالین کارگری!

تعیین مبلغ و دیگر هیچ

فرار از پراتیک واقعی و رد پای ناسیونالیسم کرد در یک بیانیه ” کارگری

صندوق همبستگی سرمایه داران در حمایت از کارگران!

بررسی نقاط قوت و ضعف مراسم اول ماه مه سنندج در سالهای گذشته

تلاشهای بی ثمر بر سر افزایش دستمزدها و جنبش واقعی کارگران

 اسانلو “فعال کارگری” خاندان جهانشاهی از آب درآمد

زیانهای یک توهم در میان فعالین کارگری- قسمت دوم

زیانهای یک توهم در میان فعالین کارگری – قسمت اول

هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد میتواند بر بحران غلبه کند!

همه چیز به تصمیم رهبری سندیکای شرکت واحد گره خورده است

(اگر در ترکیه میزیستیم! ( در رابطه با معضل سندیکای شرکت واحد

فرصت طلبی زیر تابلوی سندیکای استقرار نیافته

افکار محصول اختناق

تقویت و پیشروی  مبارزه اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر در گرو چیست

مشاور اقتصادی دولت احمدی نژاد یا رئیس سندیکای هفت تپه

تجربه تشکیل شورا در سال 1905 در پترزبورگ روسیه

در دفاع از یک اقدام درست

نقد یک سبک کار غیراجتماعی در محیط کارخانه

جنبش مجمع عمومی ، سنگ بنای تشکل پایدار کارگری

جای پلاکاردها و شعارهای کارگران و سوسیالیستها در میتینگهای انتخاباتی خالی است

پلاتفرم آقای اسالو برای جنبش کارگری

اول ماه مه ٨٩، طلایه دخالت طبقه کارگر در سرنوشت جنبش اعتراضی مردم

دیدگاه غیر پیشرو یک فعال کارگری پیشرو در رابطه با آزادی زن 

عبور از محافل کارگرى به انجمن ها و کانون هاى کارگرى قانونی- علنى

 اولین قدم برای مبارزه بر سر سر تعیین حداقل دستمزد

اعتصابات کارگري فزاينده به رهبري کمونيستي نياز دارند

علل نازائى سنديکاليسم در ايران

کشمکش بر سر سندیکای شرکت واحد

 چگونه میتوان از تکرار تجربه تلخ تنها ماندن سندیکای کارگران شرکت واحد جلوگیری کرد

1-اعتصابات کارگری وسیع و معضل حل نشده تشکل کارگری

2 – اعتصابات کارگری وسیع و معضل حل نشده تشکل کارگری

اصلاح قانون کار و آنچه کارگران باید بخواهند

نیشکرهفت تپه میگوید، چگونه باید کارگران متشکل شوند

گم بودن رهبری در میان توده، ضعفی مهم در حرکت کارگری در نیشکر هفت تپه

تجربه ای از مبارزه کارگری در کارخانه بهبوش در سالهای دهه شصت

تاریخ کوتاهی از ” اتحادیه کارگران خوزستان” (۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸

از کارگران اعتصابی صنعت نفت چه می آموزیم؟

 نقدى بر ديدگاه محسن حکيمى

فلسفه تشکیل اتحادیه برای هیئت موسسان سندیکایی

علیه بیکاری متحد شویم

وحشت رژیم اسلامی از اول ماه مه

مراسمهای رزیم را هم باید تحریم کرد و هم به ضد خود بدل کرد